nick
heslo

ZMĚNY RODINNÉHO PRÁVA V RÁMCI NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Jak se 'nový občan' dotkne partnerských vztahů?

Jak se 'nový občan' dotkne partnerských vztahů?Ať už jsme v jakékoliv fázi partnerského vztahu, či partnera hledáme, je dobré vědět, jak se nás v této oblasti týká nový Občanský zákoník. V zájmu svých klientů se seznamovací a rozvojová agentura Náhoda ptala na změny zákoníku právničky Mgr. Michaely Kovaříkové. Odpovědi jsou jistě užitečné a srozumitelné i laikovi.

Nový občanský zákoník nepřináší tolik změn v rodinném právu, jako v jiných oblastech soukromého práva. Významnou změnou ale je zrušení modelu samostatného zákona o rodině a zařazení rodinného práva zpět do občanského zákoníku, jako tomu bylo před rokem 1949. Jsou zde však některé dílčí změny a novinky, které reagují jednak na změny z praxe a jednak se nová právní úprava inspirovala funkčními instituty z okolních zemí.

Registrované partnerství

Mimo nový občanský zákoník i nadále zůstala úprava registrovaného partnerství, přesto, že tato do rámce rodinného práva patří. V návrhu nového občanského zákoníku tato úprava byla, na základě politických rozhodnutí však byla vyjmuta.

Co se týká manželství

Nově již není možné rozvést manželství bez účasti manželů, popř. jen za přítomnosti advokátů. Oba manželé musí být soudem vyslechnuti, i když v případě tzv. rozvodu dohodou jen v podstatě formálně. Nově je též uzákoněna povinnost přispívat na náklady rodinné domácnosti i tomu z manželů, který rodinnou domácnost opustil bez zvlášť závažného důvodu, v případě, že v domácnosti žije nezletilé dítě. Opustí-li jeden z manželů rodinnou domácnost trvale a druhý manžel mu odmítá vydat to, co patří výhradně jemu, je možné se soudně domáhat vydání takové věci ještě před rozvodem. Stejně tak platí, že potřebuje-li jeden z manželů nějakou společnou věc pro nezletilé nebo nemocné dítě (např. auto), druhý z manželů, který opustil rodinnou domácnost, jej nemůže odvézt.

Společný majetek

Nadále platí, že vše, co bylo nabyto za trvání manželství, spadá, až na zákonem stanovené výjimky, do společného jmění manželů. Výhradním (tedy ne společným) majetkem každého z manželů je to, co vlastnil před uzavřením manželství a dále dary, dědictví nebo odkaz jen jednomu z manželů, dále vše, co nabyde za peníze získané prodejem tohoto výlučného majetku a nově i plnění, které nabyde jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech (na zdraví, na cti apod.) Oproti tomu zisk z výlučného majetku do společného jmění již spadá (např. pronájem z bytu, domu). Nová zákon nastavuje i pravidla o úhradě dluhů spojených jen s jedním z manželů.

Vztahy rodičů a dětí

Daleko více je kladen důraz na práva dětí, aby s nimi nebylo zacházeno pouze direktivně. Ze strany rodičů jim musí být každé zásadní zamýšlené rozhodnutí, které se jich týká, náležitě vysvětleno, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a ten rodičům sdělit. Rodiče pak mají povinnost takovému názoru věnovat patřičnou pozornost a vzít názor dítěte v úvahu při rozhodování. Stejně tak soud má za povinnost před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytnout dítěti potřebné informace, aby si mohlo vytvořit svůj názor a ten sdělit. Zejména se jedná o právo dítěte vyjádřit se, s kým z rodičů chce po rozvodu žít a jak se chce s druhým rodičem stýkat.
právník a mediátor
další články
VYZKOUŠEJTE NA VLASTNÍ KŮŽI
právní poradenství a mediace
mediace
REGISTRACE
seznamováníporadenstvírozvojové programyo násužitečné informace
jak se seznámitúvodní konzultaceTOP programčasté dotazyčlánky
typy  členstvípsychikarenesance ženstvíúrovně služebdárkové poukazy
galerie členůimagekouzlo ženskostikontaktytipy na rande
ověření profilufyzická kondicevečery pro mužeceníkzásady zpracování os. údajů
VIP servissexuolograndeologvaše úspěchyobchodní podmínky
partner na míruprávní poradenstvíopravdovostpro mediaochrana os. údajů
seznamovací akcepartnerská poradna etický kodexochrana citlivých údajů
     
facebook twitter google+Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & atelier 3600 grafika
REGISTRACE
JAK SE SEZNÁMIT     ČASTÉ DOTAZY    ČLÁNKY    KONTAKTY    MÉDIA    
Košík
Seznámení, seznamka - najděte životní štěstí ve vážném vztahu
Členství za polovic
kalendář akcí
KOŠÍK: 0