logotyp

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů společnosti Náhoda s.r.o. 

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Společnost Náhoda s.r.o., IČO: 290 55 903, se sídlem Zborovská 619/49 - Malá Strana, 150 00 Praha-Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, číslo vložky 163362 (dále jen „Náhoda") provozuje internetové stránky www.nahoda.com a předmětem její činnosti je komplex služeb vedoucí k zprostředkování příležitosti seznámení se s novým partnerem a služby v oblasti osobního rozvoje jednotlivce. Jako správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám dobrovolně poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. seznamování na chráněném portálu www.náhoda.com, mailingová a osobní konverzace s konzultanty, odborníky a administrátorem webu Náhody či přihlášení se k odběru obsahových newsletterů), resp. uzavřením smlouvy o užívání našich služeb, a to nejčastěji v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, přezdívka, podobizna (fotografie) a dalších osobních údajů, včetně případných tzv. citlivých osobních údajů, v rozsahu, v jakém je sami dobrovolně uvedete či sdělíte.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci do databáze, do dotazníků, formulářů k vybrané službě, svých osobních profilů vedených společností Náhoda, případně jaké sdělíte v rámci mailingové či osobní konverzace s našimi konzultanty, odborníky a administrátorem webu Náhody nebo v rámci přihlášení k odběru newsletteru.

Zdrojem osobních údajů jste primárně Vy jako klient, některé osobní údaje mohou vzniknout též přímo v rámci naší činnosti, např. vytvoření profilu Vaší osobnosti ze strany našich odborníků.

Náhoda je seriózní internetový seznamovací portál, který spojuje lidi na základě vyplněných profilů. Aby mohla Náhoda tuto službu poskytovat, shromažďuje, zpracovává a používá řadu Vašich osobních údajů. Detailnější informace naleznete níže.


2.1. Přístup bez přihlášení

Navštívíte-li na Náhodě veřejně přístupné stránky bez přihlášení, nepožadujeme a neshromažďujeme od Vás žádné osobní údaje. Při návštěvě naší webové stránky standardně ukládáme následující údaje, avšak bez jakéhokoliv vztahu ke konkrétní osobě:
 • IP adresu (internetovou protokolovací adresu) přístupového počítače
 • webovou stránku, ze které nás navštěvujete (URL)
 • webové stránky, které u nás navštívíte
 • datum a dobu trvání návštěvy
 • typ prohlížeče a jeho nastavení
 • operační systém

Tyto údaje využíváme ke statistickým účelům bez jakéhokoliv vztahu ke konkrétní osobě.

2.2. Přístup s přihlášením 

Chcete-li využít nabídku služeb Náhody, které jsou blíže popsány ve Všeobecných smluvních obchodních podmínkách, potřebujeme od Vás řadu osobních údajů, abychom Vám mohli žádanou službu poskytnout.

Používáme údaje, které nám aktivně sdělíte (např. kontaktní údaje při registraci, profilové údaje nebo fotografie). Až na níže uvedenou výjimku máte možnost se svobodně rozhodnout, jaké údaje a informace nám při sestavování svého profilu anebo při hledání partnera svěříte. Údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jsou vždy speciálně označeny jako povinné (např. emailová adresa), abyste věděli, které údaje musíte při využití nabídky zadat a které můžete vynechat. Dále najdete jejich podrobný popis.

Při bezplatné registraci (založení profilu) Vás požádáme o následující informace, bez nichž nelze registraci dokončit:

 • nick (přihlašovací jméno, pod kterým budete v galerii vystupovat – uvedení jména a příjmení vede ke ztotožnění)
 • pohlaví
 • hledané pohlaví
 • e-mailová adresa (tento údaj slouží jako kontaktní spojení pro vyřízení objednávek a sjednání objednaných služeb, pro potřeby fakturačního systému Náhody; tento údaj ve Vašem profilu není viditelný pro ostatní členy a bez Vašeho výslovného souhlasu nebude dále předáván)
 • heslo (tento údaj není veřejně přístupný)
 • datum narození (tento údaj bude v galerii dostupný pouze formou věku)
 • region
 • komu bude Váš profil zpřístupněn (můžete se rozhodnout, zda bude Váš detail profilu včetně fotografie viditelný pro všechny, pro registrované členy, aktivní členy, členy týmu Náhody. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit)
  odkud jste se o nás dozvěděl/a


Po registraci můžete zcela dobrovolně doplnit další údaje

 • profilové fotografie (můžete se rozhodnout, zda bude Váš detail profilu včetně fotografie viditelný pro všechny, registrované členy, aktivní členy, členy týmu Náhody nebo zda bude veden zcela oddělen od databáze. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit)
 • přímé kontaktní údaje jako je PSČ, adresa, telefon (Tyto údaje slouží jako kontaktní spojení. Tyto údaje ve Vašem profilu nejsou viditelné pro ostatní členy a bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou dále předávány)
 • osobní charakteristika (může obsahovat též citlivé osobní údaje) (rodinný stav, vzdělání, znalost jazyků, náboženství, národnost, děti současný stav, zaměstnání (obor, profese, typ činnosti), kolik hodin týdně pracujete)
 • fyzická charakteristika (výška, postava, oči, vlasy, vousy, tělesná ozdoba, zdravotní stav, alkohol, kouření, přátelé o mě říkají, myslím si, že jsem)
 • zájmy, volný čas, životní styl (gastronomie, dovolená, volný čas)
 • zázemí (bydlení, příjmy, budoucnost, vůz)
 • názory (postoje, životní styl, názory, zázemí)
 • ideální partner, motiv seznámení (požadovaný věk, výška, děti aktuální stav a budoucnost, vzdělání, kouření, alkohol, důležitá charakteristika partnera, motiv seznámení, u partnera je pro mě zásadní, jaké zájmy by měl můj partner mít, tip na zajímavé rande)
 • jaké akce mě zajímají
 • osobnostní test Náhody vychází z MBTI typologie (Meyer-Briggs Type Indicator) Test, promítá charakter Vaší osobnosti v průběhu seznamování – od prvního dojmu, přes vzájemné seznámení a poznávání, následný rozvoj vztahu až k samotnému soužití (můžete se rozhodnout, zda bude Váš výsledek testu viditelný pro všechny registrované členy, aktivní členy nebo pouze členy týmu Náhody)


Pokud se stanete aktivním členem (objednáte si jakékoliv členství, či službu Náhody), vyžádáme si od Vás při objednávce následující údaje:

e-mailová adresa (tento údaj slouží jako kontaktní spojení pro vyřízení objednávek a sjednání objednaných služeb, pro potřeby fakturačního systému Náhody; tento údaj ve Vašem profilu není viditelný pro ostatní členy a bez Vašeho výslovného souhlasu nebude dále předáván)


Přihlášení do galerie Náhody
se provádí zadáním Nicku a zvoleného hesla. Při každém přístupu ke službám Náhody standardně ukládáme následující údaje, avšak bez jakéhokoliv vztahu ke konkrétní osobě:

 • IP adresu (internetovou protokolovací adresu) přístupového počítače
 • webovou stránku, ze které nás navštěvujete (URL)
 • webové stránky, které u nás navštívíte
 • datum a dobu trvání návštěvy
 • typ prohlížeče a jeho nastavení
 • operační systém
Tyto údaje využíváme anonymně pouze ke statistickým účelům.

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

U Náhody shromažďujeme osobní údaje v zásadě s cílem umožnit klientům bezpečné, bezproblémové, efektivní a osobní využití služeb Náhody. Abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené (včetně administrace a provedení platby v případě placené služby) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů. Slouží však i k odhalení a vyšetření případné zakázané nebo ilegální činnosti a k prosazení Všeobecných smluvních obchodních podmínek a plnění smluv.

Vaše údaje zpracováváme za účelem:

 • poskytování seznamovacích a rozvojových služeb, o které jste projevili zájem
 • zajištění provozu webu
 • vedení účetnictví a vyúčtování plateb formou benefit plus a benefity.cz
 • pro obhajobu právních nároků
 • marketingového zacílení
 • zlepšení kvality našich stávajících služeb a vývoje nových
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány a jaké jsou preferovány
 • zasílání komerčních materiálů, nových nabídek a newsletterů (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést na mailu info@nahoda.com)
 • vyhodnocení uživatelského profilu pro účely reklamy, průzkumu trhu a zlepšení našich služeb pod pseudonymem.

Vaše platební údaje jsou zpracovávány našim fakturačním systémem a nejsou dále využívány k provedení opakované platby bez Vašeho vědomí. Během platby si můžete zvolit mezi platebními metodami hotově, převodem či kartou.

Právním základem zpracování osobních údajů je tedy především plnění smlouvy, pokud jde o poskytování služeb dohodnutých mezi Vámi a společností Náhoda. V některých případech může být právním titulem plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (např. v souvislosti s naší povinností vést účetnictví viz účely zpracování). Mnohdy není použití Vašich osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy nebo právní povinností. I přesto takové osobní údaje zpracováváme např. z bezpečnostních, provozních, administrativních nebo jiných důvodů souvisejících s naším obchodním vztahem a naší obchodní činností. Jsou to naše oprávněné zájmy. Na základě těchto oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení, a případně osobní údaje přestaneme zpracovávat. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, zpracováváme tyto údaje pouze v rozsahu, za účelem a po dobu, jak je uvedeno v příslušném souhlasu.


3.1. Přesnější popis použití osobních údajů:

Galerie členů
 slouží k rychlému výběru a filtrování jednotlivých profilů dle parametrů (Nick, kdo koho hledá - pohlaví, věk, děti, lokalita, dle fotografie, dle ověření). Pozici profilů v galerii ovlivňují některé faktory: prioritně se zobrazují profily aktivních členů (čerpající členství), profily s fotografiemi a dále lepší pozici též ovlivňuje datum posledního přihlášení člena. Dále jsou zde označeny profily nováčků (1 měsíc po registraci) a oblíbenců (Vámi vybraných profilů – popsáno níže)

Vizitka profilu v galerii - údaje zobrazené na vizitce jsou: Nick, pohlaví, věk, kraj, koho hledáte (povinné údaje nutné pro plnění seznamovacích služeb), výška, zaměstnání, fotografie (nepovinné údaje). Zobrazování fotografií se řídí Vámi nastavenými podmínkami, kdy se můžete rozhodnout, zda bude Váš detail profilu včetně fotografie viditelný pro všechny, registrované členy, aktivní členy nebo členy týmu Náhody. Skupině, které nedáte do svého profilu přístup, se zobrazí Vaše fotografie rozostřená a do Vašeho detailu se nedostane. Fotografii lze též vést zcela odděleně od databáze. V tom případě bude Vaše fotografie k dispozici pouze na vyžádání a s Vaším výslovným souhlasem u konzultantky Náhody (toto nastavení můžete kdykoliv změnit).
Ověřené profily jsou označeny razítkem OVĚŘENO a profily VIP členů razítkem VIP. 9 křížů naznačuje míru vyplněnosti profilu.

Detail profilu - údaje zadané v profilu (podrobný soupis viz kapitola 2.2.) a nahrané fotografie - bude podle Vámi nastavených podmínek zobrazován ostatním členům (můžete se rozhodnout, zda bude Váš detail profilu včetně fotografie viditelný pro všechny, registrované členy, aktivní členy, členy týmu Náhody. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit).
Profily, které Vás zaujmou, můžete označit jako oblíbené. Ty se Vám pak budou zobrazovat v oblíbencích. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Máte-li aktivní členství (čerpáte-li členství) můžete ostatním členům psát přes portál Náhody. Stejně tak i ostatní členové s aktivním členstvím mohou psát zprávy Vám (vyjma skrytých profilů – vysvětlení viz níže). Přitom zůstává Vaše e-mailová adresa nezveřejněna. Píšete-li členovi, který nemá aktivní žádné členství, budete systémem informováni.

Máte-li skrytý profil (čerpáte-li členství se skrytým profilem), bude Váš profil i vizitka přístupný pouze týmu Náhody a ostatní členové Vás neuvidí.

Přejete-li si jednorázově oslovit člena bez aktivního členství či odpovědět bez členství můžete využít službu JEDNORÁZOVÉ PŘEDÁNÍ KONTAKTU, kdy naše konzultantka, bude-li protějšek souhlasit, zajistí vaše propojení do 5 pracovních dnů od uhrazení objednávky.

Doporučení partneři: čerpáte-li členství, je Vám přístupná služba DOPORUČENÍ PARTNEŘI. Ta Vám nabídne partnery, kteří vyhovují Vašim požadavkům. Systém sleduje zadaný věk, výšku, vzdělání a kouření u obou stran. Navíc se zabývá existencí dětí z hlediska přítomnosti. (Pro efektivní selekci doporučujeme pečlivě vyplnit své požadavky na budoucího partnera). Navrhovaného člena, si můžete kdykoliv z doporučených partnerů vyjmout nebo znovu zobrazit.

Lepší přehled o Vašem členství: ve svém profilu vždy zjistíte, jak dlouho bude trvat Vaše členství a kdy jej včas prodloužit (týden před ukončení členství obdržíte informativní mail s výzvou k obnovení členství, které Vám bez Vašeho vědomí již nebudeme obnovovat), též vždy uvidíte svého osobního konzultanta, kterého můžete kontaktovat.


3.2. E-mailová upozornění:

Servisní zprávy:
Náhoda posílá každému registrovanému uživateli automaticky upozornění e-mailem. V rámci těchto takzvaných servisních zpráv Vás informujeme o tom, když si Váš profil někdo umístí do oblíbených nebo Vám napíší zprávu na našem portálu. Je to důležitá součást našich služeb, proto nelze tuto funkci deaktivovat.

Informační maily po registraci:
Mimo to posíláme několik mailů s informacemi o službách a fungování Náhody pro lepší přehled a orientaci nově registrovaného. Proto nelze tuto funkci deaktivovat.

Odběr informačních zpráv ohledně servisu (např. potvrzení registrace, informace od zákaznického servisu a event. placeného členství, smluvní podklady, platební pokyny) nelze zrušit, neboť je součástí našich služeb.

Newslettery: Rádi bychom Vás také informovali v rámci našeho newsletteru o našich nabídkách, nabídkách našich partnerů (Seznámení s.r.o. - pro seznamovací akce; Opravdovost s.r.o. a SCE Academy s.r.o. - pro rozvojové aktivity), nových článcích, službách, slevových akcí a dalších událostech.
Při registraci po 25. 5. 2018, tj. za účinnosti nařízení GDPR, obdržíte newslettery pouze tehdy, pokud jste se k odběru dobrovolně přihlásili. Odebírání newsletteru můžete kdykoliv deaktivovat, napíšete-li na info@nahoda.com. Deaktivace může trvat až 7 pracovních dnů. Klienti registrovaní před výše uvedeným datem dostávají newslettery na základě právního titulu oprávněného zájmu, a to dle starých obchodních podmínek. Náhoda se rozhodla Vás, dříve registrované klienty, neobesílat souhlasem, aby Vás zbytečně neobtěžovala. Odebírání newsletteru můžete totiž sami kdykoliv snadno deaktivovat postupem uvedeným výše.

4. Poskytování údajů třetím osobám

Online seznamování mezi členy galerie: pokud v rámci poskytování online služeb zprostředkujeme Vaše údaje ostatním členům galerie, děje se tak výhradně pod Vámi uvedeným přihlašovacím jménem (nick). V žádném případě nezveřejňujeme informace, které se bezprostředně týkají kontaktních údajů (např. Vaše jméno, adresa, telefon nebo e-mailová adresa). Navázání kontaktu se na www.nahoda.com provádí pouze přes chráněný portál. Záleží tedy jen na Vás, komu prozradíte své kontaktní údaje. Některé údaje, které byly nutné pro vytvoření Vašeho profilu na Náhodě, jsou ostatním přihlášeným členům stále dostupné (podrobný soupis viz kapitola 2.2.).

V nastavení profilu si můžete zvolit, zda si přejete detail profilu a fotografii zobrazovat všem, registrovaným členům, aktivním členů, pouze týmu Náhody, či si svůj profil skrýt (viz skrytý profil kapitola 3.1.). Toto nastavení můžete kdykoliv dle potřeby změnit.

Fotografie a texty členů Náhody mohou být namátkově kontrolovány administrací webu či konzultanty, aby byla zachována vysoká kvalita služeb a aby byli naši členové chráněni před podvodníky.

Speciální offline seznamovací aktivity: pokud se rozhodnete využít služby individuálního vyhledávání, jednorázového předání kontaktu nebo klasického inzerátu, dojde k předání kontaktu pomocí osobního konzultanta až po souhlasu obou zúčastněných stran.

Konzultace s osobním konzultantem: členové klubu Náhoda mají nárok na 1 úvodní konzultaci s našim osobním konzultantem a VIP členové 6 konzultací, v rámci kterých může dojít mimo jiné k probírání osobních či citlivých údajů. Veškeré Vámi dobrovolně sdělené informace (ať ústně či mailem) jsou přísně střeženy a vedeny v uzamykatelném prostoru a nejsou poskytovány žádné třetí straně (vyjma speciálních offline seznamovacích aktivit uvedených výše a v případě zájmu o služby osobního rozvoje, kdy jsou po dohodě s Vámi předány odborníkům určeným na řešení konkrétních problémů či požadavků šitých každému na míru).

Ověřování profilu: v rámci úvodní konzultace si můžete nechat ověřit profil. Budeme ověřovat: jméno a příjmení (nebudou veřejně přístupné), rodinný stav, věk, fotografie, základní fyzické charakteristiky – postava, vlasy, oči podle dostupného dokladu, který předloží klient (neshromažďujeme kopie dokladů). Všechny výše uvedené údaje musí ověřený profil obsahovat. Nechat se ověřit můžete osobně v kanceláři: Zborovská 619/49 - Malá Strana, 150 00 Praha-Smíchov nebo online po předchozí domluvě na mailu info@nahoda.com nebo mobilu: 602 713 714. Ověřený profil bude v galerii označen jako ověřený, takže ostatní členové budou mít jistotu, že uvedené údaje ve Vašem profilu jsou pravdivé.

Osobní rozvoj: Náhoda spolupracuje s řadou odborníků z oblasti osobního rozvoje (psychika, fyzička, image). Rozhodnete-li se tyto služby využít, může dojít mimo jiné k probírání osobních či citlivých údajů za účelem plnění smlouvy, která je mezi Vámi a Náhodou uzavřena za pomoci objednávky vybrané služby, mailovou komunikací, či ústní dohodou. Veškeré Vámi dobrovolně podané informace jsou přísně střeženy a vedeny v uzamykatelném prostoru a nejsou poskytovány žádné třetí straně (vyjma speciálních offline seznamovacích aktivit uvedených výše a v případě zájmu o služby osobního rozvoje, kdy jsou předány odborníkům určeným na řešení konkrétních problémů či požadavků šitých každému na míru).


4.1. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Tyto osoby se ve vztahu k osobním údajům stávají jejich zpracovateli. Se všemi zpracovateli máme uzavřeny písemné smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zaručena v maximální možné míře. Jedná se o zpracovatele, kteří mohou mít přístup k Vašim osobním údajům dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali.

Používáme následující kategorie zpracovatelů osobních údajů:
 • osoby, které poskytují služby spojené se seznamováním a osobním rozvojem (odborní konzultanti, kouči, specialisté);
 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů - webmarketing;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz webu a dostatečné zabezpečení služeb (např. správci internetové sítě, datové centrum, administrátoři webu a dat);
 • poskytovatelé cloudových služeb
 • osoby, které pro nás zajišťují administrativní provoz webu (např. zpracovatelé dotazníků a formulářů);
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • účetní firma zajišťující účetnictví.
Za určitých, přesně zákonem definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
Rádi bychom Vás upozornili, že provádíme statistickou analýzu dat o využívání našich emailových upozornění. Ta se odehrává pomocí redakčního systém Náhody nebo Google Analytics. Data jsou anonymní a nijak se nepropojují s Vaším profilem.

4.2. Používání cookies na webu Náhoda

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Microsoft Edge a Internet Explorer: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozilla Firefox Firefox: https://www.mozilla.org/cs/privacy/

K čemu a jaké cookies používáme?
Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti. Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se klienti na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme nástroj Google Analytics. Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, že danou rubriku navštíví měsíčně určitý počet lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, kteří to jsou.

Informace získané pomocí cookies se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Google zpracovává tyto informace k vyhodnocení využití webové stránky a k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele a dále pro poskytování služeb spojených s užíváním internetu. Reporty vytvářené Googlem obsahují mimo jiné demografické údaje a zájmy, které jsou shromažďovány z důvodu Vašich interakcí s reklamami nebo Vašimi návštěvami webových stránek. Google tyto informace případně poskytuje i třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto údaje z pověření Googlu. Google v žádném případě nespojuje Vaši IP adresu s jinými údaji Googlu. Uložení cookies můžete příslušným nastavením Vašeho prohlížeče zabránit.

Evidování a analýzu Vašeho využívání služeb pomocí Google Analytics můžete také odmítnout. K deaktivaci použijte Browser-Add-on na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Bližší informace k uživatelským podmínkám a ochraně dat najdete na
https://www.google.com/analytics/terms/cz.html

K reklamním účelům využíváme inzertní systémy společnosti Google (AdWords) a společnosti SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik), Tyto systémy obvykle využívají techniky remarketingu. Soubory cookie se běžně používají k výběru reklam podle toho, co je pro uživatele relevantní (remarketing), ke zlepšování přehledů výkonu kampaní a k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly reklamy, které už viděl. Také používáme funkce Měření konverzí. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek.

V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě Vaší geografické lokace.

Remarketingová technologie. Prostřednictvím této technologie jsou ti uživatelé, kteří již Náhodu dříve navštívili a zajímali se o námi poskytované služby, osloveni cílenou reklamou na partnerských stránkách společnosti Google. Zobrazení reklamy probíhá pomocí Cookies.
Pokud si nepřejete dostávat žádnou ze zájmově orientovaných reklam, můžete použití Google Cookies deaktivovat. Google pro tyto účely vytvořil deaktivační stránku DoubleClick na https://adssettings.google.cz/authenticated. Případně můžete deaktivovat používání Cookies třetí stranou na deaktivačních stránkách Network Adwertising Initiative http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Bližší informace k ochraně dat najdete v poučení o ochraně dat společnosti Google na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Reklamní systémy mají vlastní zásady ochrany osobních údajů:
Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde: https://policies.google.com/technologies/ads
Bližší informace o pravidlech systému Sklik získáte zde: https://www.sklik.cz/

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních, zde uvedených, cookies ze strany našeho webu


4.3 Ověřování osobních údajů

Abychom ochránili naše zákazníky před osobami, které zneužívají služeb Náhody vyhrazujeme si právo automaticky blokovat profily, které neodpovídají Všeobecným obchodním podmínkám. Například pornografické výrazy nebo Fotografie, jednoznačné urážky apod.

Pokud se na základě těchto kontrol potvrdí naše podezření na zneužití služeb Náhody, pak jsou právní důsledky uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách. Jeví-li se na základě tohoto kontrolního postupu jako pravděpodobné, že je daná zpráva protiprávní a/nebo v rozporu se Všeobecnými obchodními podmínkami, může Náhoda též zablokovat daný profil. Oznámení o blokaci se nezasílá.

5. Souhlas a právo na jeho odvolání

Chceme-li použít Vaše údaje k účelu, který vyžaduje podle zákonných ustanovení Vaše svolení, požádáme Vás vždy nejprve o Váš výslovný souhlas a Vaše svolení bude evidováno. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete vždy zcela dobrovolně.


5.1 Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:
 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích);
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. zajištění bezpečnosti našeho webu, apod.).
Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.


5.2. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a zajišťujeme ochranu osobních údajů následujícím způsobem a prostředky:

 • osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a společnost Náhoda disponuje moderními kontrolními i technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím;
 • veškeré osoby přicházející do styku s osobními údaji jsou vázány smluvní nebo zákonnou povinností mlčenlivosti; osobní údaje zpracovávají pouze osoby k tomu zmocněné na základě smluvního vztahu se společností Náhoda; společnost Náhoda osobní údaje shromažďuje, zpracovává a uchovává jak v elektronické, tak i ve fyzické podobě, a to zejména v elektronických a dokumentačních databázích. Do těchto elektronických a dokumentačních databází má přístup jen omezený okruh osob pověřených společností Náhoda, a to prostřednictvím omezených uživatelských účtů; osoby zajišťující marketing a rozesílání newsletterů mají přístup k osobním údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Dovolujeme si Vás ubezpečit, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány.

Každý uživatel internetu by si měl být vědom toho, že informace, které zveřejní, mohou vidět a ukládat ostatní uživatelé internetu na celém světě. Výslovně upozorňujeme uživatele na to, že není možno poskytnout absolutní ochranu dat při jejich přenosu ve veřejných sítích. Proto si buďte plně vždy vědomi toho, že se pohybujete ve veřejném prostoru a odpovědně dbejte ochrany svého soukromí.


5.3. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Máte právo kdykoliv svůj jednou udělený souhlas odvolat a/nebo nesouhlasit s budoucím používáním Vašich údajů.

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím formuláře.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu (titulu), než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů a našich oprávněných zájmů).

Upozorňujeme Vás, že v případě odvolání možnosti používání určitých údajů (např. citlivých osobních údajů) může být znemožněno poskytování některých služeb v rámci nabídky Náhody (jelikož uvedené údaje nebudeme moci zpracovávat). Pokud máte další dotazy, jsme Vám kdykoliv k dispozici na info@nahoda.com.

6. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat od okamžiku registrace, po dobu trvání smluvního vztahu (tj. po dobu poskytování seznamovacích či rozvojových služeb). V případě zpracování pro účely na základě uděleného souhlasu zpracováváme údaje po dobu uvedenou v příslušném souhlasu, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve.
 • Pro marketingové účely uchováváme tyto údaje po dobu 2 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést na mailu info@nahoda.com)
 • Pro potřeby Google Analytic 26 měsíců
 • Citlivé osobní údaje uchováváme po dobu trvání souhlasu, tj. po dobu poskytování služeb nebo do odvolání souhlasu
 • Neaktivní profily automaticky blokujeme po 5 letech neaktivity
 • V případě žádosti o blokaci profilu z Vaší strany budeme po dobu 3 let evidovat údaje o Vašich žádostech a způsobu jejich vyřízení
 • Pro obhajobu našich právních nároků budeme uchovávat nezbytné údaje po dobu 10 let od poslední aktivity profilu. Pro účely uplatňování a obhajoby našich právních nároků a ochranu před kybernetickými hrozbami zpracováváme osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi a dále po dobu trvání promlčecích lhůt, kdy můžeme mít zájem uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky, případně po dobu trvání probíhajících soudních či správních řízení.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, nebo jde o naše oprávněné zájmy, budeme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu, zpravidla po dobu 10 let.

Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

7. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv získat informace o tom, jaké údaje o Vaší osobě ukládáme a jaká jsou nastavení Vašeho uživatelského účtu. Tyto informace můžete případně opravit nebo nechat vymazat. Upozorňujeme Vás, že Vaše právo na smazání údajů může být omezeno za podmínek stanovenými právními předpisy, které musíme respektovat. Kromě toho si dle zákona mohou soudy, orgány činné v trestním řízení nebo jiné zákonem určené úřady údaje vyvolat nebo vyžádat informaci.

Máte-li dotazy ohledně informací, oprav nebo výmazu údajů, obraťte se prosím na info@nahoda.com. Pro identifikaci uveďte Nick/uživatelské jméno a e-mailovou adresu

Mnoho údajů můžete samozřejmě také změnit sami a můžete pohodlně nahlížet do svého profilu, měnit jej nebo požádat o blokaci či smazání.

7.1 Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo kdykoli odvolat souhlas, pokud jste jej udělil;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování v případě, že je zpracování založeno na právním titulu oprávněného zájmu;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech stanovených právními předpisy;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v případech stanovených právními předpisy.

Váš požadavek a způsob jeho vyřízení budeme evidovat po dobu 3 let.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).


7.2. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách, v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme. Námitku ale můžete vznést proti jakémukoliv zpracování, které provádíme z titulu našeho oprávněného zájmu.


7.3. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů se prosím na nás obraťte emailem: info@nahoda.com, či nás kontaktuje písemně na naší adrese: Zborovská 619/49 - Malá Strana, 150 00 Praha-Smíchov.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 

Jméno
seznamováníosobní rozvojo nás
konzultacekoučink/terapieceník
typy  členstvíimageúrovně služeb
galerie členůTOP programkontakty
ověření profilupro ženyblog
VIP servisopravdovostreference
partner na míru pro media
jak se seznámitpro páryobch. podmínky
tipy na randepárový koučinkochrana dat
časté dotazymediaceetický kodex
právodárkové poukazy
   
   
facebook twitter© 2011-21 ALS Euro s.r.o.
Konzultace probíhají osobně v kanceláři i online!
Seznamovací a rozvojová agentura Náhoda
Košík
SEZNAMOVACÍ SLUŽBY      OSOBNÍ ROZVOJ     PRO PÁRY     CENÍK     BLOG     KONTAKT
Registrace do seznamky         Přihlášení pro členy        Objednávka členství        Úvodní konzultace        VIP služby
Neslouží k vyhledávání členů
Seznámení, seznamka - najděte životní štěstí ve vážném vztahu
kalendář akcí
KOŠÍK: 0