nick
heslo

TÉMĚŘ POLOVINA DĚTÍ SE DNES RODÍ MIMO MANŽELSTVÍ – CO TO ZNAMENÁ Z PRÁVNÍHO HLEDISKA?

Výhody a nevýhody mimomanželského svazku

Výhody a nevýhody mimomanželského svazkuManželských svazků ubývá. Ať už je to tím, že tuto instituci považujeme za zcela zbytečnou, že investice do svatebního obřadu a všech těch záležitostí kolem je příliš vysoká nebo tím, že nám soužití na hromádce dává tolik důležitý pocit svobody, je to prostě fakt. Žít spolu bez papíru asi umíme, ale umíme se bez papíru vypořádat s tím, na co máme my a naše děti právo? Právnička Mgr. Michaela Kovaříková to ví – takových případů řeší ve své praxi nespočet a říká: „Důležitá je prevence. Všichni bychom měly právní otázky v našich vztazích řešit ještě předtím, než vyvstanou. Chráníme tím nejen sami sebe, ale především naše děti."

Západní Evropě jsme v patách
Statistika nuda je, má však cenné údaje... V loňském roce 2012 se dle statistických údajů narodilo mimo manželství 43 % dětí (z toho prvorozených dětí dokonce 54 %). Pro srovnání – v dobách totalitních počet mimomanželských potomků nikdy nepřekročil 8 %, zato v dobách první republiky to bylo každoročně zhruba
12 %. Téměř polovina dětí narozených mimo manželství je vysoké číslo, před deseti lety jich byla pouze pětina. Dostihujeme těmito čísly významně západní Evropu. Co to znamená z právního hlediska pro nesezdané ženy a co pro děti? Je jejich právní ochrana menší než v manželství?

Práva dítěte


Doba levobočků nemajících téměř žádná práva je naštěstí pryč. Dnes má dítě narozené mimo manželství úplně stejná práva jako dítě narozené za manželství. Dostane stejné výživné, je dědicem obou svých rodičů, má právo se podílet na jejich životní úrovni. Na druhou stranu, i oba jeho rodiče mají k dítěti stejná práva jako rodiče, kteří tvoří manželský pár – oba jsou jeho zákonnými zástupci, oba mají právo se podílet na jeho výchově, stýkat se s ním.
Co se týká právního postavení žen v manželství a mimo něj, i v dnešní době má manželka více práv, než přítelkyně, a to dokonce i jako manželka rozvedená. Ale i zde je chleba o dvou kůrkách.

Vyživovací povinnost


Jako manželka má žena právo na stejnou životní úroveň jako její manžel. Je třeba k tomu dodat, že stejné právo má i manžel. Manželé mají ze zákona vzájemnou vyživovací povinnost, a pokud ji jeden z nich neplní dobrovolně, má druhý z manželů právo obrátit se na soud, který výživné určí tak, aby úroveň obou manželů byla v zásadě stejná.
Právo na výživné má také rozvedená manželka, i když v menším rozsahu. Speciálně tento právní institut velmi zvýhodňuje postavení manželky oproti přítelkyni, a to v situaci, kdy není schopna se sama živit (nemoc, úraz, péče o nemocné nebo postižené dítě apod.) Výživné rozvedené manželky sice není ve stejné výši jako výživné manželky, určuje se jen jako příspěvek na přiměřenou výživu podle schopností, možností a majetkových poměrů bývalého manžela, ale je na něj právní nárok. Přítelkyně takový právní nárok nemá. Je-li pak neprovdaná žena matkou, má vůči otci svého dítěte právo pouze na příspěvek na výživu na dobu maximálně 2 let a na příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.

Majetkové vyrovnání


Zde je výhodnost statutu manželky přímo úměrná příjmu manžela. Jinými slovy a velmi zjednodušeně řečeno, jsem-li manželka slušně vydělávajícího manžela, mám v případě rozvodu právo na vypořádání a polovinu společného majetku pořízeného za společné peníze. Jsem-li manželka manžela, který nevydělává a nesplácí dluhy, nejen že nic nedostanu, ale ještě mohu i po rozvodu splácet dluhy, které byly společné. Jeden příklad za všechny – manžel jedné mé klientky vydělával velmi nadstandardní příjmy, vzali si tedy jako manželé hypotéku, pořídili si dům a bohužel obchody se přestaly hýbat a poté, co dům museli prodat, manžel přesvědčil manželku postupně k jednomu, pak k druhému úvěru se slovy „přece mi věříš, že vše splatím." Ona proto všechny úvěry spolupodepsala. To, že manžel nesplácí, se dozvěděla až z nařízení exekuce. Exekuce však nakonec postihla pouze její příjem učitelky v mateřské školce, protože žádný jiný majetek nemají a manžel je podnikatel, který nemá žádný oficiální příjem. Tak tohle je ta druhá kůrka chleba.
Variant je však mnoho, společné majetky se mohou zužovat i rozšiřovat a výhody i nevýhody společných aktiv i pasiv tak více či méně eliminovat. Lépe je tyto věci řešit předem, než až když nastanou problémy.
Dlužno dodat, že stejná práva jako ženy mají i muži, takže těm se budu věnovat zase někdy příště!
(Autor textu: Michaela Kovaříková)
seznamováníporadenstvírozvojové programyo násužitečné informace
jak se seznámitúvodní konzultaceTOP programčasté dotazyčlánky
typy  členstvípsychikarenesance ženstvíúrovně služebdárkové poukazy
galerie členůimagekouzlo ženskostikontaktytipy na rande
ověření profilufyzická kondicevečery pro mužeceníkzásady zpracování os. údajů
VIP servissexuolograndeologvaše úspěchyobchodní podmínky
partner na míruprávní poradenstvíopravdovostpro mediaochrana os. údajů
seznamovací akcepartnerská poradna etický kodexochrana citlivých údajů
     
facebook twitter google+Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & atelier 3600 grafika
REGISTRACE
JAK SE SEZNÁMIT     ČASTÉ DOTAZY    ČLÁNKY    KONTAKTY    MÉDIA    
Košík
Seznámení, seznamka - najděte životní štěstí ve vážném vztahu
Členství za polovic
kalendář akcí
KOŠÍK: 0